Класифікатор професій

Класифікатор професій

Повна назва Класифікатор професій АРХІВ
Коротка назва ДК 003:2010; КП
Нормативний акт, яким затверджений класифікатор Наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 зі змінами:

№ 1 ‒ наказ Мінекономрозвитку від 16.08.2012 № 923;

№ 2 ‒ наказ Мінекономрозвитку від 18.11.2014 № 1361;

№ 3 ‒ наказ Мінекономрозвитку від 02.09.2015 № 923.

№ 4 – наказ Мінекономрозвитку від 04.03.2016 N 394

№ 5 – наказ Мінекономрозвитку від 10.08.2016 N 1328

Набуття чинності Класифікатор ‒ з 01.11.2010; останні зміни ‒ з 05.10.2016.
Організація з ведення Державна установа Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України.
Гармонізовано з Міжнародною стандартною класифікацією професій (ISCO-88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva).
Історія класифікатора Національний класифікатор ДК 003:2005 “Класифікатор професій”, прийнятий наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375 зі змінами:

№ 1 ‒ наказ Держспоживстандарту від 15.08.2006 № 242;

№ 2 ‒ наказ Держспоживстандарту від 29.01.2007 № 4;

№ 3 ‒ наказ Держспоживстандарту від 04.08.2008 № 270.

Об’єкт класифікації Професії.
Короткий опис; сфера застосування КП призначений для застосування центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, усіма суб’єктами господарювання тощо.

Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв’язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.

КП може забезпечувати вирішення таких завдань:

здійснення розрахунків чисельності працівників, обліку складу і розподілу кадрів за професійними угрупованнями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в кадрах тощо;

систематизація статистичних даних із праці за професійними ознаками;

аналіз та підготовка до публікації статистичних даних, а також розроблення відповідних прогнозів стосовно зайнятості населення, доходів, охорони праці, освіти, перепідготовки кадрів, що вивільняються, тощо;

підготовка статистичних даних для періодичних оглядів зі статистики праці, що розробляються Міжнародною організацією праці (МОП);

вирішення питань контролю й аналізу міжнародної трудової міграції, міжнародного набору та працевлаштування працюючих.

Статистична методологія
Таблиці відповідності
Попередні версії (архів)