Нормативно-правова база

Нормативно-правова база

Закони України:

“Про освіту” 

“Про загальну середню освіту”

Укази Президента України:

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні 

Про національну доктрину розвитку освіти

Акти Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку 

Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу 

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 

Накази Міністерства:

Наказ Міністерства № 1495 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства № 648 від 27.05.2014 “Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно – технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України”

Наказ Міністерства №1222 від 21.08.2013 “Про затвердження орієнтованих вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти”

Наказ Міністерства №1456 від 21.10.2013 “Про затвердження Концепції профільнго навчання у старшій школі”

Наказ Міністрерства №528 від 03.05.2012 “Про затвердження Змін до Положення про золоту медль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні”

Листи МОН України:

Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

Лист МОН України від 16.02.2016 № 1/9-80 «Щодо атестації педагогічних працівників»

Навчальні програми

Навчальні програми для початкової школи

Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи

Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів (Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222”) та методичні рекомендації до оновлених програм початкової школи (1-4 клас)

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 )

Накази Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради